Home / Klastri tegevused

Klastri tegevused

Eesti Põllukultuuride Innovatsiooniklaster sai PRIA-lt innovatsiooniklastri toetuse raames 800 000€, et lahendada kuus innovatsioonitegevust. Klastri üldine eesmärk on aidata parandada põllukultuuride kasvatamise efektiivsust ja anda meie põldudel kasvanud kultuuridele lisandväärtust.

Eesti Põllukultuuride Innovatsiooniklastri projektid on järgmised:

1. “Innovaatiivse kilemultši parimate rakendusvõimaluste uurimine põllukultuuride kasvatamisel” – eesmärk on katsetada Iirimaalt pärit Samco külvikut ja erinevaid biolagunevaid multšikilesid, et hinnata kilemultši kasutamise potentsiaali põllukultuuride (mais, soja, põlduba) kasutamiseks Eestis. Katse tulemusena selgub, kas ja millist biolagunevat kilemultši sobib Eesti tingimustes kasutada ning milliste põllukultuuride puhul on näha ka positiivset kasvuefekti.
2. “Taimeõlide väärindamiseks parimate töötlemisvõimaluste leidmine” – eesmärk on leida taimeõlide väärindamiseks parimaid lahendusi maitseõlide, puidukaitsevahendite või kosmeetikatoodete näol. Projekti lõppedes on välja töötatud retsepte maitseõlide valmistamiseks ning leitud viise, kuidas kasutada jääkõli puidukaitsevahendites (värnitsas) ja võimalusel ka kosmeetikas.
3. Lahenduste otsimine kaunvilja kultuuride parimaks kasutamiseks loomasöödana” – eesmärk on leida parimaid lahendusi, et kasutada meie oma põldudel kasvavaid kaunvilju loomade proteiiniallikana. Koostöös Eesti Maaülikooliga tehakse lammastel, kanadel, veistel söötmiskatseid näiteks põldoa ja meie oma põldudelt saadud sojaga. Saame teada kas meie kaunviljad on loomade proteiiniallikaks sobivad ning kui palju, millises vahekorras peaks neid looma söödaratsiooni lisama.
4. “Kartuli kasvatamises ja töötlemises uute innovatiivsete võtete kasutamine” – leida kartulile ja kartulijääkidele uusi tööstuslikult töötlemise võimalusi ning sobitada ja kohandada uudsed tehnoloogilised lahendused Eesti oludesse. Katsetuste käigus tehakse ka erinevaid põldkatseid, et selgitada välja parimad kaubandusliku kartuli sordid ja kvaliteediomadused.
5. “Lina- ja kanepijäätmete väärindamine ja innovatiivsete kattelooride kasutuselevõtu uurimine põllukultuuride kasvatamisel” – eesmärk on leida lahendus, kuidas töödelda seni kasutust leidmata lühikest õlilina ja -kanepi kiudu nii, et sellest saaks valmistada katteloori. Kattelooris on plaanitud kasutada ka lambavilla. Valminud katteloor peaks olema biolagunev, masinaga laotatav ning seda saaks kasutada põllukultuuride kasvatamisel.
6. “Jahude innovatiivne väärindamine” – eemärk on töödata välja uudne, kõrge valgusisaldusega ja toitaineterikas jahusegu, kus on kasutatud ka õli pressimisel tekkivaid pressjääke. Jahusegusid saab kasutada erinevates toodetes ning projekti käigus katsetatakse ka mõningate toodete valmistamist (n küpsised, pudrusegud, batoonid).

Powered by keepvid themefull earn money